Die ontwikkeling van 'n bekwaamheidsmodel vir die beroep van die landbouvoorligter

- Van der Walt, Isak Dawid