Saamgestelde hoëfrekwensie-tussenkringmutator met selfgestuurde wisselrigter en toevoergekommuteerde direkomsetter

- Stielau, Oskar Heino