Primêre meganismes betrokke by die bruinwording van loofblare in Protea neriifolia

- Mulder, P.W.A.