Moontlike bekamping van loofblaarverbruining by Protea neriifolia met difenielamiensulfoonsuur

- Du Toit, Sanet