Die oprigting van 'n restourant : 'n bedryfsekonomiese studie

- Malan, Jakobus