Omskrywingskontruksies in die oeuvre van Etienne Leroux

- Van den Berg, Leopold David