Van Poulin tot Poppie : 'n ondersoek van fokalisasie en vertelwyse in Moeder Poulin (G.H. Franz) en Die swerfjare van Poppie Nongena (Elsa Joubert)

- Van Aswegen, Berendien Susan