'n Analitiese studie van leesgedrag met spesiale verwysing na die lees van die Afrikaanse roman

- Oosthuizen, Berendien Laurika