Die toepassing van ekspertstelseltegnologie binne inligtingsekerheid

- De Ru, Willem Gerhardus