Oorredingsveranderlikes in redaksionele kommentaar in koerante : 'n verkenning

- Lombaard, Christoffel Johannes Stephanus