Leserrespons op die polities-betrokke roman Kennis van die aand van André P. Brink

- Geyer, Elizabeth Margaretha