Spesifieke verbruik van steenkool in die Suid-Afrikaanse energie-ekonomie met spesiale verwysing na die invloed van hoër steenkoolpryse

- Van Rooyen, Gerhardus Christiaan