'n Strategie vir die bemarking van motorfietse aan die Suid-Afrikaanse mark vir Swartes, met verwysing na die rol van die bemarkingsresep

- Lessing, Deon