Die kognitiewe, persoonlikheids- en belangstellingsprofiele van homogene klasse, gevorm aan die hand van die Jung-persoonlikheidsvraelys

- Carstens, Christina Aletta