Riesz- en Fredholmteorie in Banach-algebras

- Vermaak, Jacobus Andries