Die effek van 'n administratiewe ingreep op die terapeutiese vordering van 'n groep depressiewe pasiënte in 'n psigiatriese hospitaal

- Van den Bergh, Philippus Jacobus