'n Narratologiese perspektief op die "sustersverhale" in Genesis 12, 20 en 26

- Taljaard, Dirk Cornelis