'n Perspektief op die wanopvattingsproblematiek met verwysing na Wiskunde

- Stofberg, Francois Jacobus