Opleiding van beginnerlektore aan tegniese kolleges

- Leeuwner, Jacob Barend