Die toepassing van kwaliteitstelsels in 'n looiery

- Van der Walt, Johannes Lodewikus