Die toepassing van strategiese bestuur binne enkele plaaslike owerhede

- Kruger, J.J.J.