'n Teoretiese ontleding van die toedeling van die owerheid se primêre funksies, met spesifieke verwysing na die distribusiefunksie, in 'n stelsel van fiskale federalisme in Suid-Afrika

- Steyn, Hugo