Die invloed van regstellende aksie op ondernemingskultuur

- Fourie, Sophia Elizabeth