"Wat die hart van vol is", uit Steenbok tot Poolsee van Peter Blum : gedigsiklus of gedigreeks?

- Van den Bergh, Anna Eleonora Debora