Die kind se verstaan en sy deelname aan die onderwysleerhandeling

- Viljoen, Hendrikus Fisher