'n Ondersoek na die versteuring van die fauna in die Elsburg-Natalspruitsisteem deur die industriële en mynaflope in die Johannesburg-Oos-Randse gebiede

- Potgieter, Frederick Theodore