Gesagsuitoefening as bestuurstaak van die skoolhoof

- De Lange, Nicolaas Johannes Steyn