Die geskiedenis van Projek Taurus en die Missielbootprojekte, 1968-1987

- Potgieter, Theodorus Daniël