Die gereedheid van die informele nedersettingsgemeenskap van Finetown vir gemeenskapsfasilitering

- Vermaak, Nicolaas Jakobus