Aspekte van hermeneutiek as metodologie van die geesteswetenskappe by Paul Ricoeur

- Otto, Johan