Sielkundig-georienteërde tegnieke in die prestasie van padatlete

- De Meyer, Bruno