Die inlywing en aanvanklike indiensopleiding van ambagsmanne as tegniese onderwysers

- De Kok, Leendert