Die skoolhoof se bestuursrol in die realisering van die vennootskap tussen ouer en skool

- Du Plessis, Petrus Jacobus