'n Evaluering van projekfinansiering uit die oogpunt van die entrepreneur

- Pretorius, Christoffel