'n Bestuurs- en metodologiese benadering tot gebeurlikheidsbeplanning vir die gerekenariseerde stelsels van 'n organisasie

- Nel, Yvette