'n Adolessente leerder se belewing van serebrale gestremdheid.

- Maritz, Barbara