Die politiek van armoede : 'n vergelyking van die 1932 en 1989 Carnegie-verslae

- Forgey, Hermina