Meerstemmigheid as verteltegniek in enkele tekste van Hennie Aucamp

- Snyman, Francina