Die didaktiese grondvorm as sintese tussen onderrig en leer

- Dresselhaus, Fritz Heinrich Wilhelm