Die vroeë evaluering van en hulpverlening aan potensieël leergestremde sub A-leerlinge

- Cloete, Gideon Stephanus