Leerlingkwaliteite as determinant van onderwysstandaarde.

- Labuschagne, Stephanus Frederik