Die voorkoms en aard van besoedeling en die effek daarvan op die biologie en waterchemie van die Elsburgspruitsisteem

- Van der Merwe, Christiaan Gideon