Invloed van substraattemperatuur en uitgloeiing op die elektriese en optiese eienskappe van amorfe silikon

- Prinsloo, John James Richard