'n Bedryfsekonomiese ondersoek na wolbemarking in Suid-Afrika met spesiale verwysing na bestuursbeplanning, -organisasie en -besluitvorming

- Du Toit, Calvyn Michael