Evaluering van fabriekswesesektore volgens potensiele bydrae tot aspekte van ekonomiese ontwikkeling in Suid-Afrika

- Van Pletsen, Jacobus Louis