'n Diffusereflektansie-infrarooi ondersoek van geadsorbeerde koolstofmonoksied op rodiumhoudende katalisatore

- Gibson, Philip