'n Strategiese bestuursmodel vir die Suid-Afrikaanse Spoorpendelkorporasie Beperk

- Human, Gert Jacobus