Die saalklerk as hulppersoneellid in 'n akademiese hospitaalverpleegeenheid

- Van der Merwe, Thelma Dolores