'n Teoretiese beskouing van die kostedrukinvloed van vakbonde op die prysbepalingskoers in Suid-Afrika

- Willemse, Thomas Stephanus