Streeksontwikkelingsamewerking in Suider-Afrika met verwysing na die konsep konstellasie van Suider-Afrikaanse state (Konsas)

- Ferreira, Gertruida Petronella